News

WFNS 2019 međunarodni sastanak – „Jedan svet, jedna neurohirugija“ 21-24.03.2019. Hotel Crowne Plaza Belgrade, Beograd, Srbija

Kongres „WFNS 2019 međunarodni sastanak“ u organizaciji Udruženja neurohirurga Srbije i Udruženja neurohirurga Italije

Read More