WFNS 2019 međunarodni sastanak – „Jedan svet, jedna neurohirugija“ 21-24.03.2019. Hotel Crowne Plaza Belgrade, Beograd, Srbija

Kongres „WFNS 2019 međunarodni sastanak“ u organizaciji Udruženja neurohirurga Srbije i Udruženja neurohirurga Italije pod pokroviteljstvom Svetske federacije udruženja
neurohirurga (World Federation of Neurosurgical Societies – WFNS) održan u hotelu Crowne Plaza Beograd u periodu 21-24.03.2019. godine.

Ovaj događaj okupio je više od 200 najeminetnijih svetskih stručnjaka iz neurohirurgije. Pored njih na Kongresu je bilo prisutno i više od 500 lekara specijalista, specijalizanata, studenata, izlagača i drugih aktivnih učesnika iz više od 50 zemalja sveta i sa svih kontinenata.