DOGAĐAJI, SASTANCI…

Planiramo, pripremamo i realizujemo sve vrste događaja i skupova:

  • podsticajni skupovi (insentive)
  • forumi
  • simpozijumi i seminari
  • korporativni događaji-jubileji, proslave i sl.
  • sajamski nastupi
  • festivali
  • konferencije za štampu
  • prezentacije
  • izložbe
  • poslovne sastanke

 

Nadgledamo i koordiniramo svaki aspekt događaja i aktivnosti koji dovode do ispunjenja cilja.

Partnerski odnos sa organizatorima događaja može da podrazumeva rad na događaju u celini ili nekom od delova pripreme i realizacije događaja.

Prema želji klijenata osmišljavamo najbolju lokaciju i program aktivnosti događaja.

Zajedno kreiramo prateće aktivnosti kako bi vreme koje želite da provedete sa vašim klijentima, gostima  i zaposlenima bilo autentično osmišljeno, prošlo u dobroj atmosferi i bilo zapamćeno od svih prisutnih.