SAJMOVI, KONGRESI, konferencije

Pružamo sveobuhvatnu uslugu u pripremi i realizaciji sajmova, kongresa i konferencija i svih pratećih aktivnosti, u zemlji i inostranstvu.

Sa klijentom dogovaramo, na sebe preuzimamo:

 •  izradu koncepta manifestacije
 •  formiranje agenda, logistike i budžeta
 • preporuke za izbor i rezervaciju lokacija i prostora za održavanje
 • ukupni vizuelni dizajn događaja
 • scenografiju prostora
 • Svetlosnu, video, audio, i IT podršku
 • izbor i angažovanje stručnih saradnika i ostalog osoblja
 • simultano i konsekutativno prevođenje
 • promociju manifestacije i njene sponzorske podrške
 • pripremu, izradu i distribuciju propagandnog i radnog materijala
 • izradu i distribuciju sertifikata o učešću na događaju i poklona za učesnike
 • distribuciju poziva za događaje
 • prikupljanje prijava i registraciju učesnika
 • prevoz, transfer predavača i učesnika
 • hotelski smeštaj predavača i učesnika
 • organizovanje ketering i drugih ugostiteljskih usluga
 • organizaciju zabavnih programi  za učesnike
 • pre i post kongresne turističke ture i razgledanje grada
 • upravljanje i koordinaciju aktivnostima vezanim za događaj
 • superviziju nad realizacijom manifestacije tokom njenog trajanja

Kao posebnu pogodnost klijentima nudimo:

 • Predfinansiranje pripremnih aktivnosti 
 • Kompletnu ili delimičnu administrativnu podršku